بازی مافیا

موجود در انبار

به علت حساسیت نوع محصول ، ارسال کالا در روز های سشنبه و پنجشنبه صورت میگیرد

بازی مافیا

بازی مافیا یک بازی فکری دسته جمعی است . این بازی از درگیری بین دو گروه تشکیل می شود .

اقلیت آگاه (مافیا)

اکثریت ناآگاه (شهروندان)

در ابتدای بازی ، به هر بازیکن مخفیانه نقشی داده میشود . این موضوع را فقط خود شخص متوجه میشود و مسئول بازی . این بازی دارای دو مرحله متناوب است .

اول نقش شبانه : که در مافیا ها آن کسانی که دارای قدرت قتل شبانه هستند ممکن است مخفیانه بازیکنان دیگر را بکشند.

دوم نقش روزانه : که در آن بازیکنان بازمانده در مورد هویت بازیکنان با هم بحث می کنند و برای حذف یک مظنون رای گیری میکنند  .  دوره های شب و روز

ادامه پیدا میکند تا یک گروه برنده شود .

این بازی تا زمانی که یکی از این دو اتفاق رخ دهد :

1 – مافیا ها یکی یکی شهروندان را حذف کنند تا تعداد مافیا و شروندان مساوی شود  در این صورت گروه مافیا پیروز شده است .

2 – شهروندان با شناسایی مافیا ها همه آنها را تا آخرین نفر حذف کنند . در این صورت گروه شهروندان پیروز شده اند .

نحوه ی بازی مافیا :

این بازی یک گرداننده ( مدیر جلسه ) دارد . گرداننده چه وظایفی دارد؟

نقش ها را تقسیم میکند ، بازی را مدیریت میکند ، کسانی که تقلب یا تخلف کنند اخراج میکند ، شب و روز را اعلام میکند ، به طور مخفیانه از هر نقش میخواهد

که بازی خود را انجام دهد ، نقش هر کس در بازی را فقط خود فرد و گرداننده یا بازی میداند ، مافیا ها همان شب اول با دستور رئیس به هم معفری میشوند و

همدیگر را میشناسند ، اما شهروندان متوجه نمیشوند که دیگری چه نقشی دارد و باید در طول بازی با حدس و استدلال به آن برسند ، به همین علت است که به

شهروندان (اکثیریت ناآگاه) و به مافیا (اقلیت آگاه) میگوییم .

هدف شهروندان در بازی چیست :

در دست گرفتن شهر و از بین بردن مافیا ها . کی این اتفاق می افتد ؟ زمانی که همه افراد مافیا تا آخرین نفر توسط شهروندان شناسایی و با رای گیری از شهر

اخراج شود . در این صورت برنده بازی شهروندان خواهند بود .

هدف مافیا در بازی چیست ؟

از بین بردن شهروندان تا وقتی کاملا به شهر مسلط شوند . ( کی این اتفاق می افتد ؟ برعکس شهروندان ، مافیا لازم نیست همه اعضای طرف مقابل را از بین ببرد

، همین که به اندازه ای از تعداد  شهروندان کم کنند تا با مافیا مساوی شوند کافی است . مثلا اگر ۴ نفر مافیا داشته باشیم و ۸ نفر شهروند ، همین که تعداد

شهروندان به ۴ نفر برسد ، مافیا بازی را بده است!

روز :

در مرحله روز تک تک اعضا به نوبت شروع به اتهام زنی به هم ( حدس زدن این که چه کسی مافیا و چه کسی شهروند است ) ، دفاع از خود و دیگری و ….

میکنند  . پس از اتمام روز ، رئیس بازی برای تک تک اعضا رای گیری میکند تا کسی که بیشتر ظن به مافیا بودن او میرود را پیدا کرده و با رای گیری او را اخراج

کنند . همانطو که متوجه شدید در روز هیچ کس از نقشی که دارد صحبت نمیکند . همه وانمود میکنند شهروند هستند و تلاش میکنند دیگران را هم قانع کنند .

اگر کسی نقش دیگران را بداند چه میشود ؟ دیگر بازی معنی ندارد . چون فلسفه بازی همین مخفی بودن نقش ها و شناسایی مافیا از طریق سعی و خطاست اگر

کسی با تقلب بفهمد بقیه چه نقشی دارند باید از بازی اخراج شود .

شب :

در بخش شب اول همه بازیکنان با بستن چشم ها اصطلاحا به خواب میروند بعد با دستور رئیس ابتدا مافیا از خواب بیدار میشوند و با همدیگر مشورت میکنند

که چه کسی را از بازی حذف کنند ( اصطلاحا به چه کسی شلیک کنند) و البته موارد بیشتر که در دفترچه راهنمای بازی درباره ی آن صحبت شده است . بعد

گرداننده تک تک نقش را از خواب بیدار میکند تا وظیفه خود را انجام دهند ( در مورد نقش ها و وظایفشان بیشتر توضیح میدهیم . ) این مراحل شب و روز

همین طور تکرار میشود تا بازی به نفع یک گروه ( مافی یا شهروندان ) تمام شود .

معرفی نقش ها در بازی مافیا :

نقش های مافیایی :

رئیس مافیا ، مافیا ساده ،مذاکره کننده مافیا

نقش های شهروندی :

تک تیر انداز ،کاراگاه ، پزشک ، قوی تن ، خبرنگار ، شهروند ساده

رئیس مافیا :

سردسته مافیاست و کسی است که تعیین میکند هر شب چه کسی کشته شود . یک تفاوت دیگرش با بقیه مافیا ها این است که اگر کارآگاه در مورد او استعلام

کند راوی باید جوال منفی بدهد . (مثلا اگر شما گاد فادر باشید و در شب کارآگاه از گرداننده بازی بپرسد آیا این شما مافیا هستید یا نه راوی جواب منفی خواهد

داد و هویت شما را پنهان خواهد کرد.)

مافیا ساده :

این اعضا مثل بقیه مافیا ها شب بیدار میشوند و بقیه مافیا های شهر را میشناسند اما وظیفه و ویژگی دیگری نداند . در واقع تنها کاری که باید بکنند این است که

روز ها تلاش کنند با حرف و استدلال هویت خود را پنهان کنند .

مافیا مذاکره کننده :

نقش مذاکره کننده را در گروه مافیا بر عهده دارد که می تواند به شهروند قوی تن پیشنهاد برای ملحق شدن به مافیا را بدهد و فقط یک بار می تواند به جای مافیا

ی از دست رفته یک فرد را جایگزین کند . در صورتی موفق خواهد بود که انتخابش درست و  شهروند قوی تن باشد و گروه مافیا نمی توانند در آن شب از تیرشان

استفاده کنند .

پزشک شهروندها :

همانطور که در بالا گفتیم گروه مافیا هر شب یکی از اعضا را حذف میکند ( اصطلاحا به او شکلیک کرده و او را میکشد.) وظیفه دکتر این است که حدس بزند آن

شب مافیا چه کسی را هدف قرار داده تا جان او را نجات دهد . مثلا فرض کنید شخصی در یک شب توسط اعضای مافیا حذف شود ولی دکتر در مورد آن شخص

درست حدس بزند و جان او را نجات دهد او در هنگام صبح حذف نخواهد شد . دکتر میتواند جان خودش را هم نجات دهد اما فقط یک بار . اما جان بقیه را هر

چند بار که باشد میتواند نجات دهد .

شهروند ساده :

این اعضا نقش خاصی در شب ندارند ( به عبارت دیگر وظیفه یا عملکرد خاصی برای انجام ندارند ) فقط باید در طول روز تلاش کنند با نکته سنجی و دقت اعضای

مافیا را شناسایی کرده و با دعوت و ترقیب دیگران در رای گیری درست او را از شهر اخراج کرده و البته دقت کنند به جای مافیا شهروندان دیگر را اخراج نکنند .

کارآگاه شهروند ها :

کارآگاه یکی از نقش های جذاب در بازی مافیاست به این صورت که باید از روای یا گرداننده بازی بپرسد فلان بازیکن مافیا است یا نه و راوی باید او را تایید کند

یا رد کند ( با علامت لایک یا دیس لایک ) . بنابراین اگر کسی که در موردش سوال کرده بود مافیا بود میتواند وقتی روز شد به بقیه شهروندان کمک کند که او را با

رای گیری از بازی حذف کنند . اما یک استثنا وجود دارد . گادفادر یا پدرخوانده استثنا است . یعنی حتی اگر کارآگاه در مورد کسی که در بازی گادفادر است سوال

کند . راوی جواب منفی میدهد و کارآگاه را گمراه میکند .

تک تیر انداز :

تک تیر انداز  یا حرفه ای هم نقش جذابی در بازی مافیا دارد ، او میتواند هر شب به یکی از اعضای مافیا (کسی که حدس میزند مافیا باشد) شلیک کند و او را

حذف کند . اما مشکل اینجاست که اگر اشتباه حدس بزند خودش از بازی حذف میشود . به این ترتیب رئیس یا گرداننده بازی هر شب از حرفه ای میپرسد آیا

میخواهد به کسی شلیک کند ، اسنایپر تصمیم میگیرد به کسی شکلیک کند یا نه . ( اگر به کسی که شکلیک کرد مافیا بود ، مافیا حذف میشود و اگر حدسش

اشتباه بود و مافیا نبود خود حرفه ای یا اسناپر از بازی حذف میشود. )

خبر نگار شهروندا :

خبر نگار می تواند بعد از فرایند مذاکره یک شب استعلام یک نفر را بگیره که اگر به تیم مافیا پیوسته باشد راوی تایید می کند

قوی تن :

می تواند یک بار در شب جلوی مافیا آسیب نبیند و یک بار در روز با بیشترین رای بیرون نرود و با یک بار چه در روز و چه در شب این اتفاق رخ دهد ، قوی تن

قدرت خود را از دست داده و مافیای مذاکره کننده دیگر نمی تواند با او مذاکره کند .

شروع بازی مافیا :

 شب اول :

بازی از شب شروع میشود . گردانندده از همه بازیکنان میخواهد چشم های خود را ببندند . سپس فرمان میدهد که گروه مافیا چشم های خود را باز کنند . در

شب اول مافیا به کسی شلیک نمیکند و کسی کشته نمیشود . فقط اعضای مافیا پنهان از بقیه با هم آشنا شده و همدیگر را میشناسند .

 روز اول :

حالا دوباره با اعلام گرداننده بازی همه چشم های خود را باز میکنند و بازی شروع میشود. دقت کنید تا اینجا مافیا ها همدیگر را میشناسند اما شهروندان عادی

هم را نمیشناسند و طبیعتا به همه مشکوک هستند .

حالا قسمت اصلی بازی که صحبت و استدلال و تهمت و دفاع است شروع میشود . از یک طرف بازیکنان شروع به صحبت میکنند تا نفر آخر . هر کسی حدس

خود را در مورد این که چه کسی مافیا است و چه کسی شهروند اعلام میکند . حتی مافیا ها هم برای رد گم کنی به دیگران اتهام میزنند و سعی میکنند خودشان را

شهروند نشان دهند .  معمولا از روی اضطراب  و استرس ، صحبت ها و دفاع ها کم کم برای اعضا مشخص میشود که چه کسانی مافیا هستند . دقت کنید در

طول روز نباید در مورد نقش ها صحبت کرد (ممنوع است ) فقط باید در مورد مافیا بودن یا نبودن صحبت کنید . شما حتی میتوانید به صورت واضح از کسی

بپرسید آیا او مافیا است یا نه !

بعد که صحبت ها تمام شد رای گیری آغاز میشود . ابتدا گرداننده بازی یکی یکی از افراد میخواهد بلند شوند . هر کس که بلند شد دیگران رای میدهند که او

مافیا است یا نه . کسانی که بیشترین رای را آوردند (مضنونین یا کسانی که بیشترین شک به آنها وجود دارد) فرصت دارند از خود دفاع کنند . بعد از دفاع رای

گیری اصلی انجام میشود و یک نفر با بیشترین رای حذف میشود . کسی که حذف میشود نباید هنگام خروج در مورد نقش خود صحبت کند ( مثلا بگوید من

مافیا بودم یا کارآگاه بودم یا  ….. )

شب دوم :

دوباره با اعلام گرداننده بازی شب میشود و همه چشم های خود را میبندند .

گرداننده ابتدا گروه مافیا را بیدار میکند :

اینبار گروه مافیا به صورت چشمی و بی صدا با هم مشورت میکنند که به کدام شهروند شلیک و او را از جریان بازی حذف کنند . معمولا تصمیم نهایی با گادفادر یا

پدر خواننده که همان رئیس مافیاست انجام میشود . ( نکته : معمولا مافیا شهروندی را حذف میکنند که همه میدانند او شهروند و بی خطر است . اما گاهی مافیا

کسی را حذف میکنند که به خاطر حدس های قوی احتمال دارد به سرعت اعضای مافیا را لو بدهد) بعد از حذف یک نفر با دستور گرداننده اعضای مافیا میخوابند .

گرداننده در مرحله دوم یکی یکی نقش ها بیدار میکند :

مثلا  دکتر را بیدار میکند و از او میپرسد میخواهد جان چه کسی را نجات دهد (دکتر باید حدس بزند در آن شب مافیا به چه کسی شلیک کرده است .) سپس

دستور میدهد دکتر بخوابد .

بعد کارآگاه را بیدار میکند و از او میخواهد حدس بزند چه کسی عضو مافیا است و گرداننده باید حدس کارآگاه را رد یا تایید کند . سپس دستور میدهد کارآگاه

بخوابد .

بعد حرفه ای (اسنایپر ) را بیدار میکند از او میپرسد آیا میخواهد به کسی شلیک کند ( اگر به اعضای مافیا شلیک کند یکی از مافیا حذف میشوند اگر شهروندان

شلیک کند خودش حذف میشود ) سپس دستور میدهد حرفه ای بخوابد .

و همین طور بقیه نقش ها رو بیدار میکند تا نقش خود را بازی کنند

نکات مهم :

اگر دقت کرده باشید ممکن است یک یا چند فرد هر شب حذف شوند یا هیچ کس حذف نشود .

مثلا مافیا به کسی که قوی تن است شلیک کنند که کشته نشود. (فقط یکبار)

یا مافیا به کسی شلیک کند ولی دکتر جان او را نجات دهد ( با حدس درست)

یا حرفه ای به کسی که مافیا نیست شلیک کند و خودش حذف شود .

و بسیاری از احتمالات دیگر که با انجام یک یا دو بار بازی کاملا متوجه آن خواهید شد .

روز دوم :

حالا دوباره روز میشود و همه بازیکنان بیدار میشوند . گرداننده اعلام میکند دیشب کشته ای داشته ایم یا نه . کسی که در شب حذف میشود بر خلاف کسی که در

روز حذف میشود بدون حرف خاصی از بازی بیرون میرود . حالا یک روز دیگر است و بازیکنان دوباره باید با همان سیستم اتهام زدن ، دفاع کردن و سعی و خطا

حدس بزنند مضنون دوم گروه مافیا کیست ؟ و با رای گیری او را از بازی حذف کنند . حتما متوجه شده اید که ممکن است در این رای گیری ها به جای مافیا ،

شهروندان با حدس اشتباه کل بازیکنان ، حذف شوند . (یعنی کسی که با رای گیری روز حذف میشود همیشه مافیا نیست گاهی اعضا اشتباها به یک شهروند

مضنون شده و او را حذف میکنند که به ضرر شهروندان است .

این بازی چند شب و روز ادامه دارد و کی تمام میشود؟

بازی مافیا با همین ترتیب در یک چرخه متوالی روز و شب ادامه پیدا میکند تا زمانی که یکی از این دو اتفاق بیافتد :

شهروندان بتوانند تمامی افراد گروه مافیا را نابود کنند : که در این صورت شهروندان برنده این دور از بازی هستند .

مافیا بتوانند یکی یکی شهروندان را حذف کنند تا زمانی که تعداد شهروندان با تعداد مافیا برابر شود : در این صورت برنده بازی گروه مافیا است .

کافی است چند بار این بازی را در جمع های دوستانه و خانوادگی انجام دهید تا متوجه شوید که مافیا به قدری جذاب است که گاهی حتی پس از پایان بازی

معمولا ساعت ها در مورد آن صحبت خواهید کرد و رفتار های جالب و خنده دار اعضا را تحلیل خواهید کرد .

مزیت خرید بازی فکری برای کودکان

خرید بازی فکری برای کودکان مزیت های بسیار زیادی دارد. بازی های فکری به نحوی طراحی شده اند که علاوه بر جنبه تفریحی و سرگرمی، جنبه آموزشی نیز

دارند. اگر بخواهیم در مورد مزیت های بازی های فکری توضیح دهیم می‌توانیم به نکات مختلف و متفاوت اشاره کنیم. از جمله مهم ترین مزیت هایی که

بازی‌های فکری دارند ایجاد سرگرمی است. کودکان باید از اوقات خود به خوبی استفاده کنند آن ها باید برای اوقات فراغت سرگرمی داشته باشند. مخصوصا نیاز

به ابزار سرگرمی، در فصل تابستان بیشتر می‌شود زیرا در این فصل به دلیل تعطیلی مدرسه ها  بخش قابل توجهی از وقت کودکان که صرف مدرسه و انجام

تکالیف می شد؛ آزاد است و در نتیجه برای این زمان، باید جایگزین مناسبی داشته باشند. بازی های فکری می تواند جایگزین مناسب و ابزار خوبی برای سرگرمی

کودکان باشند. کودکان می توانند این گونه اوقات فراغت خود را بگذرانند و بازی کنند اما این که بازی های فکری ابزار سرگرمی هستند تنها مزیت آن ها نمی

باشد. بلکه باید گفت این بازی ها می توانند سبب افزایش قدرت تمرکز کودکان نیز، بشوند. البته واضح است که تمام بازی های فکری  این مزیت را ندارند بلکه

بازی های فکری خاصی می توانند علاوه بر ایجاد سرگرمی سبب  افزایش قدرت تمرکز نیز بشوند. یکی دیگر از مهم ترین مزیت هایی که بازی های فکری دارند و

به سبب آن افراد زیادی ترغیب می‌شوند که خرید بازی فکری را انجام دهند افزایش قدرت تحلیل کودکان است. تحلیل کردن و فکر کردن یکی از مهم ترین

کارهایی است که هر انسانی باید بتواند انجام دهد. ما باید سعی کنیم قدرت تحلیل و تفکر فرزندانمان را پرورش دهیم تا آن ها در آینده بتوانند در جامعه موفق

باشند. بازی های فکری می توانند سبب افزایش قدرت فکر و تحلیل فرزندان شما شود .

معرفی شهر کودک

فروشگاه شهر کودک قصد دارد با روشی جدید سطح آموزش و پرورش کودکان ایران زمین را ارتقا ببخشد ، از این رو همواره یک تیم برجسته از مشاوران کودک و

نوجوان کنار ما حضور دارند و بهترین بازی های فکری ، کتاب ها و مقالات را به شما والدین محترم معرفی می نمایند . ممنونیم که ما را دنبال می کنید و مجموعه

ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی می نمایید . امید است تا با کمک همدیگر ، فردای بهتری را برای کودکان خود بسازید .

وزن 1 kg
نوع بازی

کارتی

سن بازیکن

مثبت 12 سال

تعدادبازیکنان

8نفر به بالا

زمان بازی

60 دقیقه

ژانر

خانوادگی

پیچیدگی و سختی بازی

متوسط

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بازی مافیا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه